Evaluatie

Om een goed beeld te krijgen bij de ervaringen van de nieuwe medewerker is evalueren een belangrijk onderdeel. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk aanpassingen te doen in het (in)werktraject van de individuele medewerker of zo nodig in het traject voor de gehele organisatie. Bovendien voelt de medeweker zich gezien en gehoord en kan zo daadwerkelijk invloed uitoefenen op organisatieprocessen en zijn/haar eigen traject.

Tips:

  • Plan na de eerste maand in dienst, een cyclus in van drie maanden voor een evaluatiemoment met de nieuwe medewerker(s).
    Vraag naar hoe hij/zij de eerste maand(en) heeft ervaren en in hoeverre verwachtingen die er vooraf waren zijn uitgekomen. Wanneer er knelpunten zijn geweest bespreek dan met de medewerker hoe je die gezamenlijk kunt oplossen of in het vervolg kunt voortkomen. Laat weten aan de medewerker hoe de knelpunten opgelost kunnen worden of waarom dat niet lukt. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich serieus genomen voelen en ‘onboard’ blijven.

Download onderstaande afbeelding [pdf]

  • Ontwikkel een leercyclus van een jaar waarin een functioneringsgesprek en een persoonlijk ontwikkelplan centraal staan.
    Zorg dat je als organisatie weet wat de talenten van medewerkers zijn (in het werk maar ook privé) en bespreek welke de medewerker wil inzetten voor de organisatie.
  • Voer een goed exitgesprek mocht een medewerker toch niet in deze organisatie willen blijven werken.
    Dit geeft inzicht in redenen voor het verlaten van de organisatie. Met deze informatie zijn er mogelijk verbeteringen in de organisatie aan te brengen of een plan te maken om het onboarden te verbeteren. Betrek bij het zoeken naar oplossingen de medewerkers of andere relevante partijen zoals HRM. Daarnaast gaat de medewerker op een zo ‘goed’ mogelijk manier weg en kan ondanks ontslag toch een ‘positief’ verhaal over de organisatie verteld worden.

Voorbeeld:

Enkele grote organisaties organiseren een gezamenlijk evaluatiemoment met een gehele lichting nieuwe medewerkers. Dit vervangt niet de individuele evaluatiemomenten, maar kan een extra moment zijn om evaluatiepunten op te halen en het is een gelegenheid waarop nieuwe medewerkers elkaar ontmoeten en kunnen uitwisselen over hun eerste ervaringen (herkenning vinden).