Zorgaanbieders en de zorgsector als geheel hebben zich de laatste tijd enorm ingespannen om de steeds verder oplopende arbeidstekorten het hoofd te bieden. Met resultaat, want de instroom in de zorg is toegenomen. Helaas is het effect op het terugbrengen van de tekorten beperkt. De uitstroom in de zorg is zo hoog dat het dweilen met de kraan open is. En dat is zonde. Onder andere goede onboarding kan zorgorganisaties helpen daar verandering in te brengen. Op deze website bieden wij inzicht in de fasen en onderdelen van onboarden en geven wij tips en tricks voor een goede inrichting van het onboardingsproces.

Download het complete schema [pdf]

Deze website bevat tips en tricks voor de organisatie en inrichting van het onboardingsproces gedurende een jaar. De website is te gebruiken voor:

  • Verkrijgen van inzicht alsmede overzicht van de fasen in onboarden en de onderdelen per fase.
  • Verkrijgen van inzicht waar de eigen organisatie in het onboardingsproces al voldoende in heeft ge├»nvesteerd en waar verbetering nodig is (checklist).
  • Vergroten van kennis binnen de (eigen) organisatie en bij de medewerkers over onboarden.
  • Opdoen van inspiratie en tips voor de uitwerking van de onderdelen van het onboarden.

De tips en aanbevelingen vormen een aanzet om het onboardingsproces door te ontwikkelen of op te zetten in de eigen organisatie.

Voor uitgebreide informatie adviseren wij literatuur te raadplegen, zoals:

  • Berenschot. Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg! Utrecht: Berenschot, 2017
  • Berenschot. Uitstroom zorgmedewerkers: sluit de achterdeur! Utrecht: Berenschot, 2019.