Ontwikkeling medewerker

Medewerkers in de zorg kiezen vanuit een intrinsieke motivatie voor het werken in de zorg. Ze vinden het werken in de zorg interessanter als ze dit kunnen doen op een wijze die past bij de eigen behoeften en mogelijkheden.

Wanneer deze mogelijkheden in de organisatie geboden worden, zijn medewerkers trots en ontlenen zij energie aan de bijdrage die ze aan hun werk kunnen leveren. Het is daarom belangrijk om te investeren in persoonlijk ontwikkeling en aan te sluiten bij interesse van medewerkers.

Tips:

  • Benut kwaliteiten en interesses van medewerkers bij het ontwikkelen of het geven van trainingen.
    Geef ze een actieve rol als trainer of onderdeel van een poule medewerkers die bijeenkomsten organiseren. Of zet kwaliteiten/persoonlijke talenten in van medewerkers op andere terreinen bijvoorbeeld een herstelcoach die trainingen geeft of een zorgbemiddelaar die coaching geeft.
  • Maak gebruik van alumni die opgedane kennis en ervaring delen in bijvoorbeeld vakopleidingen, bijscholing of inspiratiesessies.
  • Creëer mogelijkheden voor een individueel keuzebudget.
    Een percentage van het salaris kan de medewerker inzetten voor eigen ontwikkeling of het kopen van flexibiliteit/vrijheden.
  • Kijk met ketenpartners, buurtorganisaties of veldpartijen of er ontwikkeldagen, stages, inwerkprogramma’s of uitwisseling te realiseren is.
    De medewerkers vergroten hun blikveld, zijn breder inzetbaar en blijven behouden voor de zorg.