De benodigde competenties

Een van de ingrediënten voor een succesvol onboarding programma is het bepalen van de competenties die een nieuwe medewerker moet hebben. Oftewel, wat zijn de vaardigheden die nieuwe medewerkers onder de knie moeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen.

Om de benodigde competenties te bepalen is het (zoals eerder genoemd bij ’vinden’) essentieel om aan te sluiten bij de missie, visie en kernwaarden van de organisatie en dient er rekening te worden gehouden met de verschillende doelgroepen en functies. Zo zal een administratief medewerker voor een deel andere competenties nodig hebben dan een wijkverpleegkundige. Om te bepalen welke competenties relevant zijn voor de nieuwe medewerker helpt een persoonlijk ontwikkelprogramma. In het persoonlijk ontwikkelprogramma staan de aspecten waarop de nieuwe medewerker zich nog wil en moet ontwikkelen.

Tips:

  • Plan een persoonlijk ontwikkelgesprek in.
    Maak inzichtelijk over welke competenties de nieuwe medewerker beschikt en bespreek welke competenties de nieuwe medewerker nog moet/wil ontwikkelen. Zorg dat er na het gesprek direct een evaluatiemoment wordt ingepland om samen terug te blikken op het persoonlijke ontwikkelplan. Deze individuele aandacht en focus op de ontwikkeling en groei vanaf de start is essentieel om de nieuwe medewerker echt tot bloei te laten komen.
  • Maak duidelijk wat er in de praktijk van de competenties van de nieuwe medewerker verwacht wordt.
    Geef bijvoorbeeld met behulp van voorbeelden, uitleg/gedrag van collega’s of scenario’s aan welke resultaten gewenst zijn.
  • Maak gebruik van een e-learning module, oftewel leren met behulp van internet.
    Het voordeel hiervan is dat dit plaats- en tijdsonafhankelijk kan worden gedaan. Zorg ervoor dat de e-learning module aansluit op de praktijk in uw zorg- of welzijnsorganisatie. De e-learning module kan zowel voor het ontwikkelen van (nieuwe) competenties ingezet worden, als voor het opleiden van nieuwe medewerkers.