Sollicitatiegesprek en arbeidsvoorwaarden

In het sollicitatiegesprek onderzoek je of de kandidaten overeenkomen met het vastgestelde profiel.

Besteed aandacht aan de voorbereiding van het gesprek:

 • Welke vragen wilt u stellen om te achterhalen of iemand het gewenste profiel heeft?
 • Waarop wilt u letten qua houding en gedrag bij de kandidaat?
 • Hoe zwaar wegen de gewenste factoren in de keuze voor een nieuwe medewerker?
 • Stem tijdens het gesprek duidelijk af wat de verwachtingen van de organisatie naar de kandidaat zijn.

Tips:

 • Bepaal wie het sollicitatiegesprek voert en wie het definitieve besluit neemt over de kandidaat. Bedenk ook welke indruk dit geeft over de organisatie aan de kandidaat.
 • Stel in het gesprek gedragsvragen of gebruik bijvoorbeeld de STARR-methode om inzicht te krijgen in het handelen en beweegredenen voor het handelen.
 • Overweeg de mogelijkheid van een telefonisch interview om vóór de selectie al bepaalde randvoorwaarden helder te krijgen.
 • Wanneer in de organisatie gewerkt wordt met zelfsturende of zelforganiserende teams kan het zijn dat medewerkers niet (voldoende) zijn ‘toegerust’ om goed aannamebeleid te voeren. Bepaal of er ondersteuning van een HR-medewerker nodig is of dat er een vast aantal medewerkers geschoold/getraind moet worden in het voeren van het aannamebeleid.
 • Communiceer duidelijk over de vervolgstappen. Wanneer krijgt een kandidaat wat te horen? Zijn er nog andere mensen ‘in de race’? Met wie kan de kandidaat contact opnemen als er iets verandert aan zijn of haar situatie dat invloed heeft op het sollicitatieproces?
 • Kom tijdens het sollicitatiegesprek of in een aanvullend gesprek overeen wat de arbeidsvoorwaarden zijn.
 • In sommige branches wordt met kleine contracten gewerkt, die uitgespreid zijn over meerdere dagen. Dit kan nadelig werken in zowel het vinden als binden en behouden van medewerkers. Overweeg en onderzoek de mogelijkheden om grotere contracten aan te bieden en bespreek de opties om bijvoorbeeld op meerdere locaties te werken of meerdere rollen of functies te vervullen