Rol huidige medewerkers

Onboarding is niet alleen ‘het feestje’ van de HR-afdeling, het is een zaak van de hele organisatie. Dit geldt onder andere voor de IT-afdeling ten aanzien van laptops en inlogcodes, het secretariaat voor het inplannen van afspraken, leidinggevenden voor het ophalen van ervaringen, maar in het bijzonder ook voor de huidige medewerkers in de organisatie.

Tips:

  • Koppel een buddy aan de nieuwe medewerker. Een buddy is een huidige medewerker waar de nieuwe medewerker bij terecht kan voor zowel inhoudelijke als praktische vragen.
  • Breng de huidige medewerkers op de hoogte van de start van nieuwe collega’s. Een ‘hé, wat fijn dat je bij ons aan de slag gaat’ op de eerste werkdag kan al van grote impact zijn.
  • Ondersteun huidige medewerkers bij de verschillende onderdelen van het onboarding programma: competenties, inhoudelijke kennis, sociale netwerken en praktische zaken.

Voorbeeld:

Een organisatie in de jeugdzorg werkt met buddy’s. Een nieuwe medewerker krijgt een buddy en kan bij deze collega terecht met allerlei vragen over ‘hoe het er in de organisatie’ aan toe gaat en waar hij of zij terecht kan met vragen. Tip: laat de buddy de nieuwe medewerker ook opbellen voor aanvang van de eerste dag om alvast kort kennis te maken en bijvoorbeeld te vragen of alles duidelijk is en hoe de nieuwe medewerker uitziet naar de start.

Toolkit mentoren in de zorg

Bekwaam en vitaal personeel werven en behouden is de grootste opgave in de zorgsector. De ouderenzorgorganisaties Laverhof, Van Neynsel en Sint Jozefoord hebben ervaring opgedaan met een succesvolle interventie: de inzet van mentoren. Een eenvoudig te implementeren aanpak met positieve effecten op drie strategische uitdagingen:
1) vitaliteit van senior medewerkers versterken
2) nieuwe medewerkers binden en boeien
3) vergroten van de begeleidingscapaciteit

Op de website toolkitmentorenindezorg.nl vindt u instrumenten om het mentorschap in te zetten in uw organisatie.