Privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website Onboarding Zorg en Welzijn en subdomeinen, ontwikkeld door eigenaars, regionale werkgeversverenigingen WGV zorg en welzijn, Zorgzijnwerkt, WZW, Care2Care en ViaZorg, en beheerd door Juist. De privacyverklaring van Transvorm vindt u hier.

De eigenaar van de site respecteert uw privacy, erkent de behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de manier waarop wij gegevens verwerken.
Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze websites.

Aard en doeleinden van de verwerking
De eigenaars en Google Analytics registreren gegevens over het gebruik van deze websites. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik. Deze worden niet doorgegeven aan derden, anders dan die in de cookieverklaring worden genoemd.

De gegevens die worden verzameld gebruiken we om:

  • u in staat te stellen optimaal gebruik van onze websites te maken;
  • een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de websites bezoeken;
  • met u te communiceren over producten en diensten die voor interessant kunnen zijn;
  • oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.
  • We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Zoals hierboven beschreven, kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wanneer u aanmeldt voor een dienst of diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Juist! of die van een derde partij.

Wanneer u een e-mail of andere bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we uw bericht bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vraag te beantwoorden of aan uw verzoek te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de eigenaars of die van een derde partij.

Cookieverklaring
Eigenaar beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken en eventuele correctie hiervan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop eigenaars uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@zorgzijnwerkt.nl.

Gegevens verwijderen
Mocht het zo zijn dat u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, stuur ons dan een verzoek om uw gegevens te verwijderen via info@zorgzijnwerkt.nl. Daarnaast vindt u onderaan nieuwsbrieven de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om af te melden.

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op onze sites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de sites kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?
Als u vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via info@zorgzijnwerkt.nl